http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com

Zlato

  • kemijski simbol: Au (lat. aurum)
  • atomski broj: 79
  • atomska masa: 196,967
  • relativna gustoća: 19,30 g/cm3
  • temperatura tališta: 1064,0 °C

U elementarnom stanju zlato je plemeniti metal žute boje i jakog sjaja, mekan i vrlo rastezljiv. Talište zlata, 1064°C, jedno je od fiksnih točaka za baždarenje termometara. Čisto zlato izvanredno je otporno na zrak, vodu, kisik, sumpor, sumporvodik, razne kiseline i većinu solnih otopina. Reagira samo na zlatotopku, krajnje agresivnu mješavinu koncentrirane solne i dušične kiseline u omjeru 3:1.

Veoma je teško dobiti zlato u kemijski potpuno čistom obliku jer često spaja s drugim metalima miješane kristale. Kako se ta onečišćenja mogu vrlo teško potpuno odstraniti nije se do danas mogla gustoća zlata odrediti sa potpunom sigurnošću. Najpouzdanije vrijednosti su 19,369 g/cm3 pri 0°C i 19,297 pri 20°C. Zlato je prema tome, peti po redu najteži, prirodni kemijski element; jedan kilogram zlata odgovara kugli od samo 42 mm promjera.

http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
Copyright © 2002.-2024.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.