Nakit

zlatni nakit

Nakit je naziv za predmete kojima čovjek ukrašava svoje tijelo i odjeću. Potreba za kićenjem javlja se u svim kulturama, od prahistorijskih vremena pa sve do danas. Nošenje nakita ima često, uz ukrasnu i magičnu, i erotičku svrhu, a kadkad treba vidljivo istaknuti socijalni položaj i imovinsko stanje onoga koji ga nosi.

Umjetničko oblikovanje nakita javlja se već u brončano doba kao narukvice, ogrlice, ukrasne igle, sa čestom upotrebom jantara. Danas se izrada nakita kreće u rasponu od kompliciranih, naturalističkih do tehničko konstruktivnih oblika. Za izradu se upotrebljavaju najčešće plemeniti i poluplemeniti metali: zlato, srebro, platina, bakar i titan te drago kamenje: dijamant, rubin, safir, smaragd itd.

http://www.lewiko.hr/
http://www.prahir.hr/
http://www.zlatarnakoci.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://zlatarna-jozef-gjoni.hr