Zlatnici (dukati)

U numizmatici poseban položaj zauzimaju zlatnici. Iako nisu prvi kovani novac niti ne predstavljaju većinu zanimljivog novca, u pravilu spadaju u najljepše, a na temelju svoje materijalne vrijednosti i u najpoželjnije metalne komade.

Upravo zbog toga što je zlato oduvijek rijetko pa s tim u vezi i skupo, pri izradi zlatnika ulagali su umjetnici u kovnicama mnogo truda. Zapravo je primjena zlata u funkciji novca nastala razmjerno kasno i predstavlja važan dio njegovog kulturno-povijesnog aspekta. Tek se u novije vrijeme pribjeglo jeftinijim novčanim metalima, npr. legurama bakra i nikla kao i uvođenju mesinga i aluminija. I taj novac ima svoje mjesto u numizmatičkim zbirkama kao rijetkost ali njihovo je mjesto potpuno različito od ponosnih, sjajnih, umjetnički izrađenih zlatnika koji su od procvata grčke civilizacije do prvog svjetskog rata neprekidno bili najotmjenije i najsigurnije sredstvo plaćanja.

http://www.lewiko.hr/
http://www.prahir.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr