Mesing

  • kemijski simbol: --
  • atomski broj: --
  • atomska masa: --
  • relativna gustoća: 8,50 g/cm3
  • temperatura tališta: 954,0 °C

Mesing je legura bakra i cinka. Neke vrste sadržavaju i manje količine drugih metala. Tvrđi je od bakra i da se dobro valjati, savijati, izvlačiti i polirati. Koristi se u graditeljstvu i strojogradnji. Od njega se rade razni dijelovi strojeva, ukrasni predmeti i bižuterija.

http://www.lewiko.hr/
http://www.prahir.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr