Paladij

  • kemijski simbol: Pd (lat. paladium)
  • atomski broj: 46
  • atomska masa: 106,420
  • relativna gustoća: 12,00 g/cm3
  • temperatura tališta: 1555,0 °C

Paladij je bijeli metal sjajniji od srebra, nešto tvrđi i žilaviji od platine. Nalazi se u rudama platine, a ponekad kao legura sa zlatom i srebrom.

Platinski metali

Grupa metala koja obuhvaća platinu i metale. U prirodi se redovito nalaze uz platinu, a imaju slična fizička i kemijska svojstva (platina, paladij, rodij, rutenij, iridij i osmij).

http://www.lewiko.hr/
http://www.prahir.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr