Nikal

  • kemijski simbol: Ni (lat. niccolum)
  • atomski broj: 28
  • atomska masa: 58,710
  • relativna gustoća: 8,90 g/cm3
  • temperatura tališta: 1453,0 °C

Nikal je bijeli metal lijepog srebrnog sjaja. Može se lako zavarivati, kovati, valjati, izvlačiti u žicu i polirati. Legure nikla sa željezom služe za magnete, a legure s bakrom za kovanje novca. Dodatak nikla mesingu daje lako obradivo leguru lijepog izgleda (alpaka), a kod legiranja sa zlatom dobivamo bijelo zlato.

http://www.lewiko.hr/
http://www.prahir.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr