Koralj

Koralj je morska životinja iz skupine mješinaca prirasla za podlogu. Sastoji se od slabo pokretnih polipa koji na slobodnoj strani imaju usni otvor okružen vjencem pokretljivih lovaka.

Kao materijal za drago kamenje koristi se samo korijen koralja koji je bogat kalcijem. Budući da sadrže organske supstance, jako su osjetljivi na visoku temperaturu i kiseline.

Koralji žive i izgrađuju koraljne grebene najviše u plitkoj i čistoj vodi tropskih mora kod temperature od oko 23,5°C.

koralji

Koraljna grana;
Koralj u privjesku

http://www.zlatarna-mario.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.prahir.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://zlatarna-jozef-gjoni.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com