Mjerne jedinice u trgovini dragim kamenjem

Mjere koje se koriste u tržištu dragim kamenjem su mjere težine karat i gram.

Karat je mjera za težinu koja se koristi još od davnine. U starom vijeku sjemenke rogača služile su kao utezi za mjerenje težine skupocjenih predmeta pa otuda ime karat (grč.= keration). Danas je to mjera koja se najčešće koristi kod vaganja dragog kamenja.

Jedan karat je proporcionalan težini od 0,2 grama i dijeli se na razlomke ili decimale, a najmanja težina je 0,01 karat.

Nekad je karat bio težinska mjera i za zlato, a zatim, tokom vremena postaje samo oznaka za finoću zlata.

Gram je standardna mjera za težinu, a u trgovini dragim kamenjem se koristi rijeđe, uglavnom za veće drago kamenje koje ima manju materijalnu vrijednost.

http://www.lewiko.hr/
http://www.prahir.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://zlatarna-jozef-gjoni.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com