Disperzija

Disperzija je rasap složene (npr. bijele) svjetlosti koji nastaje prilikom loma, ogiba ili totalne refleksije svjetlosti.

Zračenje veće valne dužine (crveno) lomi se slabije od onog manje valne dužine (ljubičasto) jer je indeks loma obrnuto proporcionalan s valnom dužinom. Zato se bijela (Sunčeva) svjetlost loma kroz optičku prizmu rastavlja na spektar boja od kojih je sastavljena. Razlika između indeksa loma ljubičastog i crvenog zračenja zove se koeficijent disperzije.

disperzija

http://www.lewiko.hr/
http://www.prahir.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://zlatarna-jozef-gjoni.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com