http://www.lapidarium.eu/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://zlatarna-jozef-gjoni.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com

Dijamant - oblik i stil brušenja

Stilovi brušenja dijamanata

Stilovi brušenja kod dijamanata limitiraju se na tri osnovne vrste: briljantno brušenje, stepenasto brušenje i miješano brušenje prve dvije vrste. Sve tri spadaju u grupu fasetirano brušenog dragog kamenja (vidi: brušenje i oblici dragog kamena).

Stepenasto brušenje se sastoji od faseta kvadratnog oblika, smještenih paralelno na obrub kamena (girdle). Ako je takvo stepenasto brušenje upotrijebljeno na kamenu kvadratnog oblika sa odrezanim rubovima, naziva se smaragdno brušenje (emerald cut); a jedan od razloga tog naziva je što se smaragdi često bruse na taj način. Takvo brušenje bolje štiti rubove kamena, te osigurava mjesto gdje se dragi kamen može učvrstiti sa krapama. Smaragdno brušenje je zapravo stepenasto brušenje osmerokutnog kamena koji tako automatski ima više faseta nego baget. Smaragdno se brusi uglavnom kvadratno i pravokutno drago kamenje, ali moguće je tako brusiti i kamenje trokutastog oblika.

Briljantno brušenje ima fasete u obliku trokuta ili romba koje su raspoređene po površini kamena. Postoje još 4 modifikacije briljantnog brušenja, a to su: obično ili osmerokutno brušenje (single or eight cut), brušenje u obliku ruže (rose cut), staro brušenje (old mine cut) i staro europsko brušenje (old European cut). Trgovina dijamantima sada se uglavnom bazira na dva standardna načina brušenja: manje na običnom osmerokutnom brušenju koje ima 17 ili 18 faseta i upotrebljava se na jako sitnim dijamantima, te na punom briljantnom brušenju (brilliant full cut) dijamanata sa 58 faseta. Tako brušeni dijamanti sa 58 faseta tradicionalno se nazivaju briljantima.

 
briljantno brušenje smaragdno brušenje stepenasto brušenje
     
briljantno brušenje
(brilliant cut)
smaragdno brušenje
(emerald cut)
stepenasto brušenje
(step cut)

Miješano brušenje sastoji se od stepenastog i briljantnog brušenja u jednom kamenu. Na primjer, gornji dio kamena može biti stepenasto, a donji dio briljantno brušen. Takva vrsta brušenja više se upotrebljava na obojenom transparentnom kamenju nego na dijamantima.

Nazivi u trgovini dijamantima

Ponekad se u trgovini dijamantima upotrebljavaju izrazi kao baget, radiant, princez i slično, što skraćeno opisuje neke oblike i stilove brušenja. Ovdje su navedeni neki od tih izraza i objašnjenja za iste:

Briljant (briliant)
Okrugli briljantno brušeni dijamant, najčešći oblik i stil brušenja kod dijamanata sa 57 ili 58 faseta.

Baget (baguette)
Stepenasto brušeni dijamant pravokutnog oblika. Ako su dvije strane bageta uže, to je trapezoidni ili suženi baget (tapered baguette).

Princez (princess)
Briljantno brušeni dijamant kvadratnog oblika (u nekim slučajevima jastučastog oblika). Može imati od 57 do 70 faseta i promjenljive proporcije.

Radiant
Briljantno brušeni dijamant kvadratnog ili pravokutnog oblika sa odrezanim rubovima kao kod smaragdnog brušenja. Ta vrste brušenja prvi puta se pojavila 1976. god. u Hong Kongu.

Triljant (trilliant)
Taj naziv je upotrebljavala Royal Asscher Diamond Company of Amsterdam za dijamante trokutastog oblika briljantnog stila brušenja sa zaobljenim stranicama i visokom krunom. Danas se taj naziv upotrebljava za sve briljantno brušene dijamante trokutastog oblika.

Triele (trielle)
Patentirano ime za triele bilo je trilion (trillion). Konstruiran je 1950. god. a patentiran 1978. god. Taj termin se koristi, kao i triljant, za sve trokutaste briljantno brušene dijamante.

Kvadriljon (quadrillion)
Kvadratni dijamant sa 49 briljantno brušenih faseta. Dizajniran je da daje maksimalnu briljantnost i sjaj kamenu, te smanji nepoželjno propuštanje svjetlosti kod kvadratnih dijamanata.

 

dijamanti

razni oblici i brušenja dijamanata: triljant, princez, radiant i baget

dijamant

briljantno brušeni dijamant
Zoë® Diamond sa 100 faseta

Konstantno se uvode i nove modifikacije briljantno brušenog dijamanata. Jedno od tih novih brušenja su i Gabrielle® sa 105 faseta, Zoë® Diamond sa 100 faseta, zatim tradicionalni baget ali briljantnog brušenja, prozvan i patentiran kao Bagillion™.

 

Oblici brušenja dijamanata

Stilovi brušenja mogu biti upotrijebljeni na različitim oblicima dijamanta. Kao i kod drugog dragog kamenja to mogu biti osnovni oblici: okrugli, ovalni, kvadratni, pravokutni, trokutasti, kruškoliki, srcoliki, markiz (marquise); kao i neki drugi neuobičajeni oblici, ponekad nazivani kao oblici fantazija (fantasy cuts), raznih oblika voća, životinja, zvijezda, brodova itd.

drago kamenje - oblici
osnovni oblici brušenja dijamanata
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://zlatarna-jozef-gjoni.hr
http://zlatarna-jozef-gjoni.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
Copyright © 2002.-2024.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.